Thực hành đọc Chí khí anh hùng

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nghệ thuật tạo dựng bối cảnh không gian, thời gian và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ.

Thanh An
7 tháng 2 lúc 11:52

Tham khảo!

Cảm hứng vũ trụ, ngợi ca… Nguyễn Du đã khắc họa thành công người anh hùng Từ Hải - con người mang hoài bão lớn lao. Hình ảnh ước lệ kết hợp với cảm hứng vũ trụ.

Bình luận (0)