Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Nêu vai trò của repeater.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:13

Vai trò chính của repeater là gia tăng phạm vi truyền dẫn tín hiệu trong mạng. Repeater nhận tín hiệu từ một đầu, làm mới và gia tăng tín hiệu đó, sau đó phát lại tín hiệu đã được cải thiện để mở rộng phạm vi truyền dẫn.

Bình luận (0)