Violympic toán 6

Nguyễn Đỗ Quang Anh

Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút ; 1 giờ ; 1 ngày ?

Đừng làm cách tắt nhé!

An Trần
27 tháng 9 2017 lúc 22:17

Ta có:

1 phút = 60 giây

1 giờ = 3600 giây

1 ngày = 86400 giây

=> Số em bé được sinh ra trong 1 phút là:

60 : 20 = 3 ( em bé )

=> Số em bé được sinh ra trong 1 giờ là:

3600 : 20 = 180 ( em bé )

=> Số em bé được sinh ra trong 1 ngày là:

86400 : 20 = 4320 ( em bé )

Vậy ...

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Nga
28 tháng 9 2017 lúc 19:45

Số em bé ra đời trong 1 phút là:
1 x ( 60 : 20 ) = 3 ( em bé )
Số em bé ra đời trong 1 giờ là:
3 x 60 = 180 ( em bé )
Số em bé ra đời trong 1 ngày là:
180 x 24 = 4320 ( em bé )
Đáp số :
1 phút có : 3 em bé
1 giờ có: 180 em bé
1 ngày có : 4320 em bé

Bình luận (0)
Ha Gia Bao
28 tháng 9 2017 lúc 21:13

1 phút =60s =>có 60:20=3<em bé>

1 giờ =3600s => có 3600:20=180<em bé>

1 ngày = 86400s => có 86400:20=4320<em bé>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bo Bo
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Đại
Xem chi tiết
Trần Minh Hoàng
Xem chi tiết
Huy Tran
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Đức Phan
Xem chi tiết
Thanh_Thanh_797
Xem chi tiết
Ngyễn Bảo
Xem chi tiết
Hana Quin
Xem chi tiết