May mặc trong gia đình

Khuất đại quân

Nêu tên và đặc điểm của các phong cách thời trang? Theo em, khi đi dự tiệc 
sinh nhật và khi đi lễ chùa, chúng ta nên mặc trang phục theo phong cách nào? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Gia NghI
Xem chi tiết
Khanh Hoa
Xem chi tiết
Nguyễn Gia NghI
Xem chi tiết
Cong Phung
Xem chi tiết
Cao Anh Thư 6/4
Xem chi tiết
Đoàn Kim Chính
Xem chi tiết
Nana Lệ Chi
Xem chi tiết
bùi thị mai hương
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết