Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Nêu những đặc điểm giúp phân biệt hub, switch và router.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:13

Đặc điểm

Hub

Switch

Router

Chức năng chính

Bộ chia tín hiệu đơn giản

Xử lý dữ liệu và chia nhỏ miền xung đột

Kết nối mạng Lan và định tuyến dữ liệu

Xử lí địa chỉ đích

Không

Có 

Xử lí xung đột tín hiệu

Không

Giảm xung đột và chia nhỏ miền xung đột

Không

Số cổng

Thường ít (4-8) cổng

Đa dạng (8 cổng trở lên)

Đa dạng (tùy thuộc vào model)

Tốc độ truyền dữ liệu

Thấp (10/100 Mbps)

Cao (100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps)

Cao (Từ 15 đến trên 50Mbps)

Kết nối mạng WAN

Không

Không

Có (một hoặc nhiều cổng WAN)

Xử lí giao thức mạng

Không

Không

Có (TCP/IP, DHCP, NAT, DNS,…)

Bảo mật cao

Không

Không

Sử dụng trong mạng

Rất ít sử dụng hiện nay

Phổ biến trong mạng LAN

Phổ biến trong mạng LAN và WAN

 
Bình luận (0)