Bài 4: Đột biến gene

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Nêu một số nguyên nhân gây đột biến gene.

Nguyên nhân:

- Xảy ra một cách tự phát: do sai sót trong quá trình nhân đôi ADN

- Do tác nhân đột biến: sinh học, hóa học, vật lí.

Bình luận (0)