Bài 4: Đột biến gene

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Nêu khái niệm đột biến gene.

Đột biến gene là sự thay đổi trình tự nucleotide trong gene.

Bình luận (0)