Bài 27: Quả địa cầu - Mô hình thu nhỏ của Trái Đất

Minh Lệ

Nam và bạn đang thảo luận về điều gì?

Mai Trung Hải Phong
Hôm kia lúc 7:07

Hai bạn này đang thảo luận về quả địa cầu và các kí hiệu trên quả địa cầu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết