5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

lin phạm

  Nam bắt đầu học bài lúc 7 giờ. Nam học bài xong lúc 8 giờ 43 phút. Vậy, bạn Nam học bài trong....................................................

lin phạm
15 tháng 3 lúc 20:15

giúp mình ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 3 lúc 20:16

Thơi gian bạn Nam học cho đến khi xong bài là: 

8 giờ 43 phút - 7 giờ = 1 giờ 43 phút

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 20:25

Thời gian Nam học bài:

8 giờ 43 phút - 7 giờ = 1 giờ 43 phút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết
cường vũ
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết
cường vũ
Xem chi tiết
hackerVN.com
Xem chi tiết
lin phạm
Xem chi tiết