Tự đánh giá trang 156

Quoc Tran Anh Le

Mục đích chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là gì?

A. Nhắc lại những trang lịch sử đấu tranh oai hùng của nhân dân Ấn Độ

B. Kể lại câu chuyện về những người con vĩ đại của đất nước Ấn Độ

C. Nêu lên nỗi đau về một thời kì đau thương của người Ấn Độ

D. Tuyên bố về quyền độc lập, tự do của đất nước Ấn Độ

Mục đích chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là: D. Tuyên bố về quyền độc lập, tự do của đất nước Ấn Độ

Bình luận (0)