Bài 15. Công suất

Ha Dlvy

một xe ô to chuyển động đều lên đốc với vận tốc 2m/s, mất 30s dốc cao 10m. biết ô tô có khối lượng là 4000kg và công xuất động cơ là 15000W tính: a, lực kéo của động cơ ô tô. b, hiệu xuất của động cơ ô tô.

Tenten
22 tháng 9 2017 lúc 16:35

a) Áp dụng công thức P=F.v=>F=\(\dfrac{P}{v}=\dfrac{15000}{2}=7500N\)

b) \(H=\dfrac{Ai}{Atp}.100\%=\dfrac{P.h}{F.s}=\dfrac{40000.10}{7500.v.t}.100\%=\dfrac{40000.10}{7500.2.30}.100\%=88,88\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Hiếu
Xem chi tiết
NguLy
Xem chi tiết
wng2008
Xem chi tiết
Nguyễn Dương
Xem chi tiết
Vũ Đình
Xem chi tiết
Ly Trần
Xem chi tiết
Kokokoko
Xem chi tiết
huyensam nguyen
Xem chi tiết
Hiếu Trần
Xem chi tiết