Bài 7. Áp suất

Trần Hoàng Duy Trí

một viên gạch đặt trên một mặt sàn có kích thước 20cm x 12cm x 6cm. biết khối lượng riênb của gạch là 1250kg/m3

a/ tìm áp lực tác dụng lên mặt sàn.

b/ tìm áp suất nhỏnhất tác dụng lên mặt sàn

c/biểu diển các lực tác dụng lên mặt sàn


Các câu hỏi tương tự
Hiếu Nghĩa
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Khang
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Kiên Lê Chí
Xem chi tiết
Kiên Lê Chí
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Bảo Trân Lương Thị
Xem chi tiết
Bùi Quang Minh
Xem chi tiết
Tô ngọc bích
Xem chi tiết
Đức Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)