Bài 29. Thấu kính mỏng

NGUYỄN TUẤN TRƯỜNG

Một Vật sáng AB có dạng mũi tên cao 2cm đặt vuông góc trục chính của thấu kính hội tự , cách thấu kính 10cm . Thấu kính tiêu cự 5cm A, Dựng ảnh của vật qua thấu kính. B, xác định vị trí của ảnh , độ phóng lại của ảnh qua thấu kính


Các câu hỏi tương tự
Phương Anh Phạm
Xem chi tiết
Phương Ngọc
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Phong
Xem chi tiết
Phan Thị Kim Loan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thanh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Dora Trần
Xem chi tiết