Chương IV- Các định luật bảo toàn

Hoàng Trần văn

Một vật được ném từ mặt đất lên cao với V = 7 mét trên giây bỏ qua sức cản của không khí cho g bằng 10 mét trên giây a, tính độ cao cực đại mà vật đạt được b, ở độ cao nào thì wt = 4 wđ c, ở độ cao nào thì wđ=4wt

Ma Đức Minh
17 tháng 3 2019 lúc 21:27

a, ở độ cao cực đại v=0

\(mgz_{max}=\frac{1}{2}mv_0^2\Rightarrow z_{max}=\frac{v_0^2}{2g}=...\) (z1=0)

b, tại M thế năng bằng 4 động năng.

\(W_M=W_{tM}+\frac{1}{4}W_{tM}\)

ta có \(W_M=W=\frac{1}{2}mv_0^2\)

\(\frac{1}{2}mv^2_0=mgz+\frac{1}{4}mgz\Rightarrow z=...\)

c, tt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thỏ Ngốc
Xem chi tiết
vu chi cong
Xem chi tiết
Thoa Nguyễn Thị Kim
Xem chi tiết
Hoàng Việt
Xem chi tiết
Trần Minh Anh
Xem chi tiết
Lê Ánh ethuachenyu
Xem chi tiết
7b_phuonganh
Xem chi tiết
Nguyễn Thư
Xem chi tiết
Bao Chau
Xem chi tiết