Luyện tập

Bùi Công Anh

một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chu vi gấp 21 làn chiều rộng ,biết chiều dài bằng 480m .tính diện tích mảnh đất đó

Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 21:30

Chiều rộng mảnh đất HCN là :

\(480:\left(21-1\right)=24\left(m\right)\)

Diện tích mảnh đất HCN là :

\(480x24=11520\left(m^2\right)\)

Đáp số...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa
Xem chi tiết
Trần Thị Yến Nhi
Xem chi tiết
Duy Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Trang
Xem chi tiết
Hoàng Hiệp
Xem chi tiết
Trần Anh Thương
Xem chi tiết
kiên nguyễn văn
Xem chi tiết
kiên nguyễn văn
Xem chi tiết