Dao động cơ học

vũ nguyễn thanh mai

Một loxo có khối lượng ko đáng kể, l0=1m, hai vật có khối lượng m1= 600g và m2=1kg đc gắn tương ứng vào hai đầu A,B của loxo. Gọi C là một điểm trên loxo. Giữ cố định C cho hai vật điều hòa ko ma sát trên mặt phẳng nằm ngang thì thấy chu kì của chúng bằng nhau. Vị trí của điểm C cách đầu A một đoạn.

Trần Hoàng Sơn
20 tháng 6 2016 lúc 17:33
Gọi $l_{1},l_{2}$ là khoảng cách của C tới A và B. Khi giữ tại C thì lò xo có thể được coi là bị cắt thành 2 lò xo con với:$k_{1}.l_{1}=k_{2}.l_{2}=k.l$.Nhận thấy chu kì của 2 con lắc bằng nhau nên $\omega _{1}=\omega _{2}$Hay :$\sqrt{\dfrac{K_{1}}{m_{1}}}=\sqrt{\dfrac{K_{2}}{m_{2}}}$$\Rightarrow l_{2}=0,6.l_{1}$. Mà $l_{2}+l_{1}=l=100 cm$ nên $l_{1}=62,5 cm$
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
vũ nguyễn thanh mai
Xem chi tiết
Nguyễn thị phương thảo
Xem chi tiết
Vũ Phi Hùng
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
nguyễn mạnh tuấn
Xem chi tiết
trần thị phương thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
Xem chi tiết
Hoàng Trung Hiếu
Xem chi tiết