Bài 37: Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện

Thùy Dương

Một lớp học có : 4 bóng compac có ghi 220V-40W mỗi ngày sử dụng 5 giờ và 4 quạt 220V-80W mỗi ngày sử dụng 8 giờ. a) Tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày. b) Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng( 28 ngày) biết các ngày sử dụng như nhau.


Các câu hỏi tương tự
Anh Ngọc
Xem chi tiết
Mai
Xem chi tiết
tran thi my tam
Xem chi tiết
Vy Trần Ánh
Xem chi tiết
nguyễn thị thu trang
Xem chi tiết
Vua Lật Kèo
Xem chi tiết
Nguyễn Chi
Xem chi tiết
Bùi Mai Hương
Xem chi tiết
Lê Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)