Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Quoc Tran Anh Le

Một hình gồm hai lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước như ở hình 10.35. Tính thể tích hình ghép.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:14

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác là :

\({V_1} = \left( {\dfrac{1}{2}.3.10} \right).8 = 120\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là :

\({V_2} = \left( {10.5} \right).8 = 400\left( {c{m^3}} \right)\)

Thể tích của hình ghép là :

\(V = {V_1} + {V_2} = 120 + 400 = 520\left( {c{m^3}} \right)\) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)