Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Trọng Nghĩa Nguyễn

Một hiđrocacbon có thành phần chứa 75% cacbon (theo khối lượng). Vậy hiđrocacbon đó có công thức phân tử là gì: CH4, C2H4, C2H5?

Đào Tùng Dương
19 tháng 9 lúc 13:56

Gọi CTTQ : CxHy 

\(\Rightarrow x:y=\dfrac{75}{12}:\dfrac{25}{1}=\dfrac{1}{4}\)

\(\rightarrow CH4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vy Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Bùi Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Hoa Hoa
Xem chi tiết
Doãn Hoài Trang
Xem chi tiết
Mộc Hy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)