Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn

Bui Quoc Thang

Một dây nhôm có tiết diện 0.5mm2 mắc vào hiệu điện thế 10V thì cương độ dòng điện là 2.5A, biết ρ=2,8.10-8 Ω.m

a) tính chiều dài của dây dẫn và điện trở của mỗi đoạn dây dài 1m.

b) tính khối lượng của dây, biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m3.


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Thủy Lê Thị Thanh
Xem chi tiết
Mai Thị Huyền My
Xem chi tiết
Thiên Bất Dạ
Xem chi tiết
Linh Bùi
Xem chi tiết
PhạmNguyen
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết