Luyện tập trang 92

Quoc Tran Anh Le

Một cái thùng hình lập phương cạnh 7 dm có chứa nước, độ sâu của nước là 4 dm. Người ta thả 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 1 dm và chiều cao 0,5 dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề xi mét (giả sử toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể)?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:05

Thể tích của thùng nước ban đầu là:\(7.7.7 = 343\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của nước trong thùng:\(7.7.4 = 196\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của 25 viên gạch dạng hình hộp chữ nhật:\(25.\left( {2.1.0,5} \right) = 25\left( {d{m^3}} \right)\)

Thể tích của nước và 25 viên gạch:\(196 + 25 = 221\left( {d{m^3}} \right)\)

Nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng là:

\(\left( {343 - 221} \right):\left( {7.7} \right) \approx 2,49\left( dm\right)\) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)