Bài tập cuối chương X

Quoc Tran Anh Le

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm. 

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó 

b) Người ta cho vào bể một hòn đá trang trí chìm hẳn trong nước thì mực nước của bể dâng lên thành 37,5 cm. Tính thể tích hòn đá.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:20

a)

Diện tích kính dùng để làm bể cá đó là:

\(2.\left( {80 + 50} \right).45 + 80.50 = 15700\left( {c{m^2}} \right)\)

b) 

Chiều cao tăng thêm của mực nước là : 

\(37,5 - 35 = 2,5\left( {cm} \right)\)

Thể tích lượng nước dâng lên sau khi ném hòn đá vào sẽ bằng với thể tích của hòn đá

Thể tích của hòn đá là :\(4000.2,5 = 10000\left( {c{m^3}} \right)\) 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)