Bài 25: Ankan

Lynhh

Một ankan X có tỉ khối đối với CO2 là 1 . Công thức phân tử của X là ( cho C=12 ; H=1 )

Kudo Shinichi
2 tháng 5 2022 lúc 19:36

Ta có: \(d_{ankan\text{/}CO_2}=1\)

\(\rightarrow M_{ankan}=1.44=44\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

Gọi CTHH của ankan là CnH2n+2

\(\Leftrightarrow12n+2n+2=44\\ \Leftrightarrow n=3\)

Vậy CTHH của ankan là C3H8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Tuyết Trang
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Mèo Méo
Xem chi tiết
Jenny Ngan Nguyen Tu
Xem chi tiết
Ha My
Xem chi tiết
bùi đặng lâm anh
Xem chi tiết
trần thị mai
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết