Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Mọi người làm gì khi thấy Mi-lỏ chơi trống? Vì sao họ lại làm như vậy?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:14

Tham khảo

- Khi thấy Mi-lô chơi trống, mọi người thường hét lên “Về nhà ngay! Nhạc cụ này không dành cho con gái”.

- Họ làm như vậy bởi người dân trên đảo ngầm quy ước: chỉ có con trai mới được chơi trống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết