Chương 5. Nhóm Halogen

Phạm Minh Hà

Mọi người giúp em với ạh. Em xin cám ơn

Cho 11,5g Na tác dụng với 5,6 lít khí Halogen. Tìm Halogen đó ?

B.Thị Anh Thơ
14 tháng 3 2020 lúc 13:22

Bạn xem lại đề thiếu nhé

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Obin Nijax
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Bình Trần Thị
Xem chi tiết
Lê hoài phú
Xem chi tiết
Long Giang Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thiên Nghi
Xem chi tiết
Phạm T. Nguyên
Xem chi tiết
DuaHaupro1
Xem chi tiết
Như123
Xem chi tiết