Lesson One

datcoder

Listen, point, and repeat.

 

Người Già
18 tháng 1 lúc 21:52

get up: thức dậy

have breakfast: ăn sáng

go to school: đi học

go home: đi về nhà

have dinner: ăn tối

go to bed: đi ngủ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết