Violympic toán 9

Phương Lê

Làm giúp em với ạ

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt ẩn phụ

(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)-20

x4+6x3+7x2-6x+1

Em cảm ơn rất nhiều ạ


Các câu hỏi tương tự
Phương Lê
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết
:vvv
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết
Bigcityboi
Xem chi tiết
Bigcityboi
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết
Phương Lê
Xem chi tiết