Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ

Nguyễn Quốc Đạt

Khu vực Trung và Nam Mỹ gồm Trung Mỹ, các đảo, quần đảo trong vùng biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Đây là khu vực có thiên nhiên đa dạng. Hãy nêu một số hiểu biết của em về khu vực Trung và Nam Mỹ.

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 23:13

- Thiên nhiên phân hóa đa dạng theo chiều bắc – nam và đông – tây.

- Khí hậu chủ yếu nằm trong đới nóng và đới ôn hòa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)