Bài 4: Đọc mở rộng

Nguyễn Quốc Đạt

Kể với người thân những câu chuyện của tác giả mà em yêu thích.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:02

Tham khảo
Tác giả em yêu thích: tác giả dân gian với những câu chuyện cổ tích: Cây khế, Tấm Cám,…

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết