Bài 2: Thi nhạc

Nguyễn Quốc Đạt

Kể về tiết mục văn nghệ đáng nhớ nhất mà em đã được xem hoặc tham gia.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:54

Tham khảo

Tiết mục văn nghệ đáng nhớ nhất mà em đã được tham gia là: tiết mục múa “Nhật kí của mẹ” đã giúp lớp em giành giải nhất trong Hội thi văn nghệ.

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết