"Người con gái Nam Xương" - một bi kịch của con người

Quoc Tran Anh Le

Kể tên một vài tác phẩm văn học Việt Nam viết về số phận bi kịch của con người. 

Tác phẩm: Chí Phèo (Nam Cao); Vợ nhặt (Kim Lân); Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương)...

Bình luận (0)