Luyện tập chung trang 70

Quoc Tran Anh Le

Hỏi có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm; 3,4 cm và 6 cm không? Vì sao?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 15:28

Ta có: 2,5 + 3,4 = 5,9 cm < 6 cm nên không có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm; 3,4 cm và 6 cm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)