Bài 5: Pháp luật và kỷ luật

Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Học sinh cần rèn luyện pháp luật và kỉ luật bằng những việc làm cụ thể nào trong cuộc sống, công việc, học tập

Trong cuộc sống:có lỗi sai cần biết hối cải,tự lập ra thời gian biểu cho bản thân,nghiêm khắc thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định,...

 

Trong công việc:biết học tập những điều tốt ở mọi người để rèn luyện bản thân,luôn siêng, năng kiên trì theo đuổi mục tiêu,tự đặt ra các mục tiêu để cố gắng ,phấn đấu,........

 

Trong học tập:tiếp thu những điều tốt từ bạn bè,đặt ra các mục tiêu cần phấn đấu cho bản thân,thực hiện ,chấp hành tốt các nội quy của trường,lớp,.........

     chúc bn học tốt !!! yeu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN