Đề kiểm tra cuối học kì II

Nguyễn Minh Đức

Hòa tan hết a gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt trong b gam dung dịch H2SO4 9,8% (lượng vừa đủ ) , sau phản ứng thu được dung dịch chứa 61,76g hỗn hợp gồm hai muối khan . Mặt khác nếu hòa tan hoàn toàn hết a gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được duy nhất 58 gam muối Fe (III) . Xác định b ?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Trúc Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Sơn
Xem chi tiết
camcon
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
:vvv
Xem chi tiết
Thi An Vu
Xem chi tiết
Trà Xanh
Xem chi tiết
Hòa Nguyễn đức
Xem chi tiết
♥ Don
Xem chi tiết