Bài 42: Nồng độ dung dịch

Nguyễn Hữu Tân

ho 8,2 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng vừa đủ với 1,75 gam dung dịch HCl nồng độ 14,6% sau phản ứng kết thúc

câu a, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

câu b, Tính nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch mới


Các câu hỏi tương tự
ღŇεʋεɾ_ɮε_Ąℓøŋεღ
Xem chi tiết
Dieu Thuy
Xem chi tiết
Anh Hoàng Thị
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Truong Vu Nhi
Xem chi tiết
Pham Nhat Minh
Xem chi tiết
Dieu Thuy
Xem chi tiết
Trân Nhã
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết