Luyện tập tổng hợp

Tuấn Phạm

Her suitcase was taken upstairs.

⇒ She had

Anh Thư Bùi
25 tháng 5 lúc 21:30

She had her suitcase taken upstairs.

-Have + N(vật) + PII: có cái gì được làm

-Have+N(người)+ V(infinitive): Có ai làm gì

Bình luận (0)

⇒ She had her suitcase taken upstairs.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Vũ Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Châu An
Xem chi tiết
Nhi Nguyên_
Xem chi tiết
Khanh Vy Huynh
Xem chi tiết
Mai An
Xem chi tiết
nguyễn
Xem chi tiết
Yêu lớp 6B nhiều không c...
Xem chi tiết
V BTS
Xem chi tiết
thăng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)