Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Nguyễn Quốc Đạt

- Hãy trình bày những thắng lợi tiêu biểu đánh dấu thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965 - 1973.

– Những thắng lợi đó đã làm thay đổi cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam như thế nào?

- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965 – 1968)

+ Chiến thắng Bình Giã (5-1-1965)

+ Chiến thắng Núi Thành (28-5-1965) ở Quảng Nam

+ Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965, Quảng Ngãi)

+ Chiến thắng Đông Xuân (11/1965 - 3/1966)

+ Chiến dịch Plâyme (19/10 - 26/11/1965)

+ Chiến thắng Đông Xuân (10/1966 - 4/1967)

+ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân (30-1-1968) đã đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, thoát khỏi bộ máy kìm kẹp của Mỹ, ngụy, vùng giải phóng được mở rộng.

- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh của Mỹ (1969 – 1973) 

+ Chiến thắng đường 9 Nam Lào (31-3-1971) và Đông Bắc Campuchia

+ Cuộc tiến công chiến lược mùa xuân 1972, loại khỏi vòng chiến đấu 50 vạn tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn với 6 triệu dân.

+ Trận “Điện Biên Phủ trên không” (18 - 29/12/1972), 12 ngày đêm đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc. Chúng ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại trong đó có 34 máy bay B52 và 5 chiếc F.111, làm cho đế quốc Mỹ khiếp vía, kinh hoàng.

+ Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong suốt 55 ngày đêm quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân ngụy Sài Gòn, gồm 1 triệu 351.000 tên, với đầy đủ những trang bị hiện đại của Mỹ, làm sụp đổ toàn bộ hệ thống ngụy quyền, chấm dứt ách thống trị 117 năm của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, nhân dân ta thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ.

Những thắng lợi đó đã làm thay đổi cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam

- Ở miền Nam: Đã đập tan 4 chiến lược chiến tranh xâm lược của 5 đời Tổng thống Mỹ: Diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 triệu quân ngụy, giết và làm bị thương 905.537 quân Mỹ và chư hầu. 

- Ở miền Bắc: Đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (thời Giôn-xơn 8/1964 - 11/1968 và thời Ních-xơn 4/1972 - 1/1973)

Bình luận (0)