Bài tập cuối chương 5

Karik-Linh

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

a) Đơn vị thời gian là gì?

b) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất?

c) Năm nào có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất?

d) Sản lượng gạo xuất khẩu tăng trong khoảng thời gian nào?

e) Sản lượng gạo xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian nào?

 

Đức Minh
22 tháng 11 lúc 17:38

a) Đơn vị : năm

b) Năm 2012 có sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất 

c) Năm 2007 có sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất

d) Tăng giữa các năm: 2007 – 2012; 2014 – 2015

e) Giảm giữa các năm: 2006 – 2007; 2012 – 2014; 2015 – 2016

Bình luận (0)
nguyễn minh lâm
22 tháng 11 lúc 17:40

a . đơn vị thời gian là năm 

b. năm 2012 với 7,72 triệu tấn 

c. năm 2007 với 4,53 triệu tấn 

d. vào năm 2012

e. vào năm 2016

Bình luận (0)
nguyễn văn lĩnh
22 tháng 11 lúc 17:44

a,năm

b,năm 2012 : 7,72 triệu tấn

c,năm 2007 : 4,53 triệu tấn

còn d,e mình ko biết

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)