Bài 9. Nhật Bản

Sách Giáo Khoa

Hãy nêu ý nghĩa của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thien Tu Borum
14 tháng 4 2017 lúc 15:45

* Những nội dung cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai:

+ Ban hành hiến pháp có nhiều nội dung tiến bộ, thực hiện cải cách ruộng đất (1946-1949)

+ Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị các tội phạm chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang.

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn, thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi cơ quan nhà nước.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ ( luật công đoàn, đề cao địa vị phụ nữ, trường học tách khỏi ảnh hưởng tôn giáo….)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
châu công hào
Xem chi tiết
Ừm...
Xem chi tiết
Cẩm Anh
Xem chi tiết
Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hà
Xem chi tiết
Jyun Soyun Key
Xem chi tiết
Trâm Vũ
Xem chi tiết
Hoi Tran
Xem chi tiết