Bài 23. Đường truyền mạng và ứng dụng

datcoder

Hãy nêu vai trò của mạng thông tin di động toàn cầu GSM trong xã hội hiện đại.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:22

Mạng thông tin di động toàn cầu đã mở đường cho Internet di động, đưa Internet đến từng người dân qua thiết bị di động. Có thể nói GSM đã thúc đẩy tin học hoá xã hội lên một mức rất cao. Người ta có thể tương tác với nhau và sử dụng các hệ thống thông tin toàn cầu từ những thiết bị di động rất gọn nhẹ.

Bình luận (0)