Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

Minh Lệ

Hãy nêu các nguồn thu thập thông tin về một số chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh trong các hình dưới đây.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:36

- Qua việc hỏi bác sĩ, giáo viên, người lớn.

- Qua việc đọc thông tin trên các chuyên trang về y tế, những tổ chức y tế thế giới và khu vực.

- Đọc sách, báo, đặc biệt các sách y học.

-v.v.v..v....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết