Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Quoc Tran Anh Le

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:

 

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 23:57

              Ngày

3/4

4/4

5/4

6/4

7/4

8/4

9/4

10/4

11/4

12/4

Số ca khỏi bệnh trong ngày

10

5

1

4

27

4

2

16

0

0

Số ca mắc mới  trong ngày

10

3

1

4

4

2

4

2

1

2

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)