Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục

datcoder

Hãy khám phá thêm một số phần mềm mô phỏng khác trong bộ sưu tập của PhET.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:32

Ngoài GeoGebra, PhET Interactive Simulations cũng là một bộ sưu tập phần mềm mô phỏng hữu ích trong giảng dạy STEM. PhET cung cấp các mô phỏng miễn phí về Vật lý, Hoá học, Sinh học, và Toán học từ Đại học Colorado Boulder. Đây là một công cụ hữu ích để học và thực hành các khái niệm khoa học và toán học

Bình luận (0)