Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Minh Lệ

Hãy kể tên một số loại thực vật, động vật sống trên lục địa; ở biển, đai dương và ở vùng Bắc Cực.

– Một số loại thực vật, động vật sống trên lục địa: chuột túi, cáo mỏ vịt, các loài bạch đàn…

– Một số loại thực vật, động vật sống ở đại dương: cá, tôm, cua, sò, san hô, tảo, bạch tuộc, mực…

– Một số loại thực vật, động vật sống ở vùng Bắc Cực: gấu bắc cực, hải mã, kì lân biển, cáo tuyết, cá voi trắng, nhạn bắc cực…


Các câu hỏi tương tự
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết