Bài 15. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Minh Lệ

Hãy kể tên một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu:Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.Cải tạo, nâng cấp hạ tầng.Làm việc gần nhàGiảm tiêu thụĂn uống thông minh, tăng cường rau, hoa quảChặn đứng nạn phá rừng.Khai phá những nguồn năng lượng mới.Ứng dụng các công nghệ mới trong việc bảo vệ trái đất.

Các câu hỏi tương tự
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết