Bài 32. Các loại quả

Cà Rốt Thảo

Hay kể tên 3 loại quả mọng và 3 quả hạch co ỏ Hải Phòng ?


Cầm Đức Anh
25 tháng 1 2018 lúc 21:54

3 loại quả mọng: Qủa chanh, quả hồng, quả đu đủ.

3 loại quả hạch: Qủa nhót,quả mơ, quả táo.

Hắc Hường
25 tháng 1 2018 lúc 21:54

Trả lời:

Quả mọng có phần thịt quả rất dày và mọng nước (quả chanh, quả hồng, quả đu đủ...).

Quả hạch ngoài phần thịt quả, còn có hạch rất cứng chứa hạt bên trong (quả nhót, quả mơ, quả táo...).


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
psasusaku
Xem chi tiết
Monica Khanh Huyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Lê Chi
Xem chi tiết
Vũ Hải Đường
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Vũ Hải Đường
Xem chi tiết