Bài 29. Mô phỏng trong giải quyết vấn đề

datcoder

Hãy giới thiệu về ứng dụng mô phỏng trong một lĩnh vực nào đó mà em quan tâm.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:29

Phần mềm mô phỏng Physion:

- Là một phần mềm mô phỏng vật lý miễn phí.

- Cho phép thiết kế và mô phỏng các thí nghiệm vật lý thực tế trong một thế giới ảo 4

- Hỗ trợ học sinh và giáo viên trong việc hiểu và thực hành các khái niệm vật lý.

Bình luận (0)