Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Hòa An

hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt thì hoặc song song đúng hay sai

Akai Haruma
23 tháng 11 2018 lúc 10:28

Đúng.

Hai đường thẳng phân biệt là 2 đường thẳng không trùng nhau, chúng cắt nhau hoặc song song với nhau.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trần Tây
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Gà Lê
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
Đăng Vương
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Quốc Bảo Thái
Xem chi tiết