Bài 2: Nói và nghe: Tôi và bạn

Nguyễn Quốc Đạt

Giới thiệu với người thân về đặc điểm nổi bật của những người bạn mà em yêu quý.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:59

Tham khảo

HS tự giới thiệu với người thân về đặc điểm nổi bật của những người bạn mà em yêu quý. Tham khảo:

Bạn A: là một học sinh giỏi, có năng khiếu về âm nhạc.

Bạn B: là một học sinh nghèo vượt khó, có tinh thần vươn lên trong học tập.

Bạn C: là một học sinh chăm chỉ, có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ những người xung quanh.

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
16 tháng 9 lúc 22:07

Bạn Hương là 1 học sinh nghèo khó nhưng bạn vẫn cố gắng học hành.

Bạn Nam là 1 học sinh chăm chỉ, thân thiện với mọi người.

Bạn Chi là 1 học sinh học rất giỏi, nếu các bạn hỏi bài thì bạn sẽ giải thích rất rõ ràng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết