Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em

Minh Lệ

Giới thiệu với các bạn một số sản phẩm của hoạt động thủ công mà em biết.

POP POP
Hôm kia lúc 20:47

- Làm nón

- Làm gốm 

- Làm tranh Đông Hồ

- Làm chiếu cói

- v.v.v...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết